KOHA: OPAC Catalogue Search
Start Over
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author ปวิณ รุจิเกียรติกำจร
Alternative Author สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
Titleกระบวนวิธีการออกแบบ/โดย ปวิณ รุจิเกียรติกำจร
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Imprintปทุมธานี : โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2553

Location CALL # Barcode Status
ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวทช. ศจ. 8 0008 2553 ล.2 ฉ.10000000792028Available
ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวทช. ศจ. 8 0008 2553 ล.2 ฉ.20000000792790Available
ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวทช. ศจ. 8 0008 2553 ล.2 ฉ.30000054675605Available

Descript(10), 54 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
Seriesโครงการชุดหนังสือวิชาการ เพื่อการออกแบบเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ไม้
Contentsความหมายและความสำคัญของกระบวนการของการออกแบบ: คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ; ราคาของผลิตภัณฑ์ ; เวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ; ต้นทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ; ประสิทธิภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ -- กระบวนวิธีการออกแบบ -- กรณีศึกษาและการประยุกต์ใช้กระบวนการออกแบบในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ : นักออกแบบ Charles Earnes ; นักออกแบบ Mies Van der Rohe ; นักออกแบบ Jeffery Bernett ; นักออกแบบ Blu Dot Design ; นักออกแบบ Lars Dahmann ; นักออกแบบ Konstantin Grcic ; นักออกแบบ Harri Koshinen ; นักออกแบบ Patrick Norguet ; นักออกแบบ Barber Osgerby ; นักออกแบบ Theo Williams
NoteCD-0204
Subject
อุตสาหกรรมเครื่องเรือน
การออกแบบเครื่องเรือน
ผลิตภัณฑ์ไม้ -- การออกแบบ
ISBN9786161200688
ต้องการจองทรัพยากร คลิก
Previous||69693||Next